Anfrage senden

Naša

Pravila Privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ad-Adapt d.o.o., Košnička ulica 4, 10000 Zagreb, tel: +385 91 525 9952, tel: +385 98 969 9999, e-mail: info@soboslikarski-radovi.hr

Detaljnije informacije možete saznati na Internet stranici: https://www.soboslikarski-radovi.hr/kontakt/

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

tel: +385 91 525 9952, tel: +385 98 969 9999, e-mail: info@soboslikarski-radovi.hr

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

2.1. Ad-Adapt d.o.o. Soboslikarski radovi obrađuje u smislu obrade upita vaše osnovne osobne podatke članka 6. stavka 1 točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o štićenja pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba).

Navedene su zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 – pružanje odgovora na zaprimljene upite,

 – sve aktivnosti s ciljem osiguranja usklađenosti s Općom uredbom.

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 – odgovora na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 – vođenja evidencije dolazaka klijenata u Ad-Adapt d.o.o.

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 – kvalitetnijeg načina rada svih funkcionalnosti internet stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

KOLAČIĆI (COOKIES)

Na službenim internetskim stranicama www.soboslikarki-radovi.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo putem preglednika korisnika sprema internetski poslužitelj (server), a na temelju kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Navedene male datoteke kolačići kreiraju se kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno mjesto, koje nakon toga šalje podatke pregledniku te kreira tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik ponovo koristi i šalje kolačić na server internetske stranice prilikom ponovnog posjeta korisnika na njega. Na stranicama www.soboslikarski-radovi.hr omogućeni su tehnički kolačići (obavezni kolačići, koji se ne mogu isključiti) koji su neophodni za funkcioniranje Internet mjesta.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PRAVA KORISNIKA

Kako biste iskoristili svoja prava možete nas kontaktirati pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na stranicama:

https://www.soboslikarski-radovi.hr/kontakt/

4.1. Pristup osobnim podacima

Možete zatražiti detaljne informacije o podacima koje o vama obrađujemo a pogotovo upit o načinu korištenja obrade, o vrsti podataka koji se obrađuju zajedno sa uvidom u osobne podatke, informacije o primateljima te vremenskom periodu u kojem će podaci biti spremljeni.

Ukoliko je propisano zakonom europske unije ili zakonima na razini države pristup će podacima biti ograničen, na način da se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

4.2. Izmjena osobnih podataka

Promjenu osobnih podataka možete tražiti u slučaju da podaci nisu točni ili potpuni. Pošaljite nam kao voditelju obrade podataka pisanim ili elektroničkim putem zahtjev za izmjenom.

Želimo spomenuti kako je u zahtjevu potrebno obrazložiti što konkretno nije ispravno, potpuno ili aktualno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, nakon toga dostavite nam potrebnu dokumentaciju.

4.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: U slučaju ispunjenja jednog od navedenih uvjeta imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas:

 – Vaši osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

 – povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,

 – uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1.Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu,

 – osobni podaci nezakonito su obrađeni,

 – osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Europske Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade.

4.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

Iz razloga prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi praćenja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Europske Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka i pravo na prigovor

Vaše pravo je traženje ograničenja obrade u slučaju:

 – ne slažete se u njihovu točnost,

 – u slučaju kršenja zakona kod obrade, a protivite se njihovom brisanju,

 – ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,

 – u slučaju prigovora na obradu Vaših osobnih podataka.

OSOBNI PODATCI POHRANA

Procesuiranje osobnih podataka vrši se sve dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka.

Nakon prestanka potrebe za podacima u koje su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, podaci ostaju u sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka, slobodno nam se obratite kontakte koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.soboslikarski-radovi.hr/kontakt/.

PROMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Redovitim Update-om politike privatnosti radi točnosti i aktualnosti zadržavamo pravo promjena sadržaja u slučaju potrebe.

Pravovremeno ćemo pružiti informacije o promjenama putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA KORIŠTENJE

Možemo proslijediti vaše osobne podatke pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade a sa navedenim izvršiteljima obrade imamo potpisan ugovor u kojem je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U posebnim situacijama, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Vaši osobni podaci šalju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

OSOBNI PODACI I SIGURNOST

Obrada i preuzimanje osobnih podataka radi se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u samoj obradi sa omogućenom primjenom načela zaštite podataka, smanjenja količine podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti.

Izvršavamo sve primjerene tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene ili neovlašteno korištenje, otkrivanje uvida ili pristup podacima.

Potpisivanjem izjave o povjerljivosti svi se zaposlenici voditelja obrade obvezuju na čuvanje osobnih podataka.

Direktor i zaposlenici Ad Adapt d.o.o. imaju obvezu kao profesionalnu tajnu u smislu kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih zadaća.

Odgovornost je na snazi i nakon prestanka obnašanja dužnosti direktora, odnosno nakon prestanka rada u Ad Adapt d.o.o..

Anfrage senden